Tubir

Tubir adalah istilah twitter yang menggunakan format bahasa walikan dari kata ribut. Arti tubir dalam bahasa gaul adalah rusuh di linimasa, gaduh di Internet, keributan di dunia maya dan pertengkaran di Twitter.

PILIHAN EDITOR

KATA GAUL TERBARU

PILIHAN EDITOR

ABJAD

BAHASA

KATEGORI

Tubir

Tubir adalah istilah twitter yang menggunakan format bahasa walikan dari kata ribut. Arti tubir dalam bahasa gaul adalah rusuh di linimasa, gaduh di Internet, keributan di dunia maya dan pertengkaran di Twitter.

MENU

Kata Gaul Terbaru

Powered by Papa Jemma, Coffee & Maximum Effort.