Ada Yang Bulat Tapi Bukan Tekad

  1. bentuk dada bulat:

Ada yang bulat tapi bukan tekad artinya adalah bentuk dada bulat yang timbul pada baju yang dikenakan.

Arti dari ada yang bulat tapi bukan tekad yang tujuannya menyinggung bentuk tubuh perempuan ini kurang pantas untuk diucapkan sembarangan.

A: Ada yang bulat tapi bukan tekad, apakah itu?
B: Jangan, woy! body shaming, lau!

Kata GaulAda yang bulat tapi bukan tekad
BahasaAlay
Asal KataAda; yang; bulat; tapi; bukan; tekad:
ArtiBentuk dada bulat:

PILIHAN EDITOR

KATA GAUL TERBARU

PILIHAN EDITOR

ABJAD

BAHASA

KATEGORI

Ada Yang Bulat Tapi Bukan Tekad

  1. bentuk dada bulat:

Ada yang bulat tapi bukan tekad artinya adalah bentuk dada bulat yang timbul pada baju yang dikenakan.

Arti dari ada yang bulat tapi bukan tekad yang tujuannya menyinggung bentuk tubuh perempuan ini kurang pantas untuk diucapkan sembarangan.

A: Ada yang bulat tapi bukan tekad, apakah itu?
B: Jangan, woy! body shaming, lau!

Kata GaulAda yang bulat tapi bukan tekad
BahasaAlay
Asal KataAda; yang; bulat; tapi; bukan; tekad:
ArtiBentuk dada bulat:

MENU

Kata Gaul Terbaru

Powered by Papa Jemma, Coffee & Maximum Effort.